N.A.R.F

Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening foretar kvalitetskontroller blant sine medlemmer.

www.narf.no

Lovdata

Ajourførte lover og forskrifter, Norsk Lovtidend, rundskriv, nye avgjørelser i høyestesrett og lagmannsrettene mm.

www.lovdata.no

Infotjenester

Gir deg den juridiske og økonomisk/administrative informasjonen du trenger.

www.infotjenester.no

ODIN - Offentlige dokumenter

Odin gjøre info- og nyhetsstoff fra regjeringen og departementene tilgjengelig på internett og bidrar til et sentral statelig forvalting gjøres mer åpent og tilgjengelig.

www.odin.dep.no

Brønnøysundregistrene

Nyttige opplysninger om bl.a. alle selskap som er registrert i enhetsregisteret, regelverk og tillatelser du må ha for å sette i gang og drive virksomhet.

www.brreg.no

Skatteetaten

Informasjon om saker vedrørende skatter, skattesatser, skatteberegning mm. Her finnes også selskapenes årlige RISK-beløp siden den nye skattereformen ble gjennomført i 1992.

www.skatteetaten.no

Finanstilsynet

Kontroll med at regnskapsførere og revisorer gjør god nok jobb i forhold til lovverket. Her finnes bl.a. informasjon om hva slags krav Finanstilsunet stiller til måten regnskapsføringen skal skje på. Også kalt Kredittilsynet frem til 21. desember 2009.

www.finanstilsynet.no

Arbeidstilsynet

Etatens oppgaver er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidmiljølovens krav. I tillegg har Arbeidstilsynet forvaltnings-, tilsyns- og informasjonsoppgaver i forhold til en rekke lover.

www.arbeidstilsynet.no

Skattebetaler-foreningen

Er samfunnets forbrukerkontor i skatte- og avgiftsspørsmal.

www.skatt.no

<